Wiejskie wspólnoty intencjonalne – w stronę społecznych przedsiębiorstw regeneratywnych

dlaczego?

Powrót do normalności, rozumianej jako rzeczywistość sprzed pandemii, nie jest możliwy. Poprzednia “normalność” doprowadziła do segregacji ludzi pod względem ekonomicznym, wiekowym, pokoleniowym, kulturowym czy symbolicznym – m.in. ze względu na język komunikacji. System z czasów przedpandemicznych jest nieadekwatny do wyzwań z jakimi będzie dane nam się zmierzyć – zapaścią gospodarczą, kryzysem klimatycznym i postępującą utratą bioróżnorodności.

pomysł?

Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o współczesną, wielopokoleniową wspólnotę w środowisku pozamiejskim. Chcemy założyć osadę, która będzie miejscem życia i rozwoju dla mieszkańców i okolicznej społeczności, a zarazem będzie działać w oparciu o konkretny model biznesowo-społeczny. Wspólnota tworzyć będzie dla siebie różne produkty (np. część żywności) i usługi (żłobek, przedszkole, szkoła), infrastrukturę (narzędziownie, bibliotekę, miejsca sportu i rekreacji) oraz tworzyć miejsca pracy. Silna społeczność jest w stanie dzielić się utworzonymi miejscami i nadwyżkami (“nadmiarem”) z otoczeniem – na skalę lokalną i regionalną, z mieszkańcami gminy, administracją samorządową.

nowatorstwo?

Na świecie istnieje wiele tysięcy małych społeczności o charakterze bardziej lub mniej wspólnotowym. Często nazywa się je alternatywnymi, ale w istocie stanowią awangardę rozwojową. Wiele jest w stanie utrzymywać się w sposób trwały, zrównoważony, mieć znaczący, pozytywny wpływ na otoczenie społeczne, lokalną ekonomię, środowisko przyrodnicze. Są z reguły miejscami, gdzie praktykowane są podejście empatyczne, porozumienie bez przemocy, głęboka adaptacja, ale także zapobieganie katastrofie klimatycznej i innym kryzysom. W dużej mierze skupiają one ludzi świadomych problemów współczesnego świata i zainteresowanych głęboko ekologicznym sposobem życia i gospodarowania, działaniem integrującym (np. łączeniem pokoleń).

przyszłość?

Celem naszego projektu jest również wypracowanie i upowszechnienie praktycznych metod wspierania i tworzenia eko-osadnictwa, samozarządzania w relacji z lokalną administracją, łączenia oddolnych inicjatyw, liderów, młodzieży oraz nowych osadników na obszarach wiejskich, urealniania “odgórnych” strategii dotyczących wszystkich filarów zrównoważonego rozwoju – społecznego, ekologicznego, ekonomicznego oraz kulturowego.

doświadczenie?

Jesteśmy grupą znajomych i przyjaciół związanych ze sobą na różnych płaszczyznach. Znamy się ze szkół, uczelni, podwórek, spotkań towarzyskich, firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Mamy różne wykształcenie i doświadczenia życiowe. Jesteśmy architektami, architektami krajobrazu, urbanistami, socjologami, informatykami, grafikami, animatorami kultury, artystami. Mamy za sobą wiele lat działalności w projektach społecznych, akcjach obywatelskich i oddolnych inicjatywach. Mamy wiele do zaoferowania i pragniemy spełniać się w działaniach mających głęboki sens.

motywacje?

Aktualnie żyjemy w miastach, pozornie “blisko” siebie. Pędzimy, wciąż nie mamy czasu, by się ze sobą naprawdę spotkać, poznać. Tłoczymy się w komunikacji publicznej w drodze do pracy, po zakupy, załatwiając codzienne sprawy. Mieszkamy w kawalerkach lub pokojach, których koszty wynajmu pochłaniają większą część naszych dochodów. Wiele z tych miejsc to ciasne mieszkania w blokach, przy ruchliwych ulicach, w wieloosobowych konstelacjach, w których brakuje prywatności i wytchnienia. Przeprowadzamy się średnio co rok-dwa. Niewielu naszych rówieśników ma komfort mieszkania we własnym mieszkaniu, które dostali w prezencie albo odziedziczyli po innym członku rodziny. Pracujemy zanim osiągnęliśmy pełnoletniość. Rynek pracy to dla nas przede wszystkim wieloletni ciąg niepewności – umów śmieciowych, łapania się wielu zajęć jednocześnie, pracy poniżej kompetencji, możliwości, ambicji, za stawki, które nie zaspokajają nawet najbardziej podstawowych potrzeb życiowych. Pożyczamy pieniądze od znajomych i rodziny, by dotrwać do końca miesiąca. Nie mamy poczucia bezpieczeństwa i oszczędności na nieprzewidziane wydatki. Nie mamy zdolności kredytowej lub nie chcemy żyć całe życie na drogi kredyt. Nie akceptujemy modelu, który czyni z nas warstwę społeczną wyzyskiwaną lub pomijaną.

kontakt

wspolnota@dzikosc.pl / +48 888 068 086